Διαθέσιμα μαθήματα

Auto Enrol

Справување со родово-базирана дискриминација во училишта во Обединетото Кралство, Луксембург

Справување со родово-базирана дискриминација во училишта во Обединетото Кралство, Луксембург

Μάθημα
Auto Enrol

FREE - Abordamos la discriminación de género en las escuelas

FREE - Abordamos la discriminación de género en las escuelas

Μάθημα
Auto Enrol

FREE Πρόγραμμα εκμάθησης για αποφυγή φυλετικών διακρίσεων (GR)

FREE Πρόγραμμα εκμάθησης για αποφυγή φυλετικών διακρίσεων (GR)

Μάθημα
Auto Enrol

FREE from gender-based discrimination Capacity Building Program (EN)

FREE from gender-based discrimination Capacity Building Program (EN)

The scope of the course is to inform and empower teachers’ competen...
Μάθημα